Уряд та політичний устрій

Державний та адміністративно-територіальний устрій

Державні органи засновані на принципі національного представництва.

Основним законом цієї країни є Дейтонська конституція (прийнята відповідно до Дейтонської угоди у листопаді 1995 року). Вона заснована на принципах рівності та відсутності дискримінації, а також на міжнародній системі захисту прав людини. Крім того, вона має ознаки тієї політичної системи, яка залишилася у спадок від бувшої Югославії. Ця конституція делегує більшість влади двом складовим частинам держави, які називаються ентитетами: Федерації Боснії та Герцеговини (51 % території) та Республіці Сербській (49 % території). Вони мають власні конституції, які узгоджуються з Конституцією БіГ.

Федерація Боснії та Герцеговини

Федерація Боснії та Герцеговини — це ентитет, який складається з 10 кантонів (які, в свою чергу, поділяються на 79 общин): Унсько-санський, Посадський, Тузланський, Зеничко-добойський, Босансько-подринський, Середньобосанський, Герцеговинсько-неретванський, Західно-герцеговинський, Сараєвський та Ліванський. На цій території в основному проживають боснійці та хорвати.

Законодавчу владу тут представляє Парламент Федерації БіГ, який поділяється на Представницьку палату та Палату народу; а виконавчу — президент Федерації БіГ та два його замісники і Уряд Федерації БіГ.

Республіка Сербська

Республіка Сербська — це ентитет, який адміністративно поділяється на регіони (Баня Лука, Добой, Бієліна, Пале та Требінє), що в свою чергу поділяються на 62 общини. Тут більшість населення складають серби.

У Республіці Сербській законодавчу владу представляє Народна Скупщина Республіки Сербської та Рада народів, а виконавчу — президент Республіки Сербської та два його замісники і Уряд Республіки Сербської.

Округ Брчко

Територія округу Брчко, яка деякий час була предметом суперечки, що розглядалася міжнародним арбітражним судом, не відносилася ні до Федерації БіГ, ні до Республіки Сербської. Тільки після винесення рішення Міжнародною арбітражною комісією в кінці 2000 року, місто Брчко отримало статус окремого округу та почало підпорядковавутися державі Боснії та Герцеговині.
Округ Брчко має власний багатоетнічний уряд, який складається із виборчої скупщини, виборчого комітету, судової частини та поліцейських сил.

Законодавча влада

Найвищий законодавчий орган у БіГ — це Парламентарна скупщина БіГ, до складу якої входить Представницька палата та Палата народів.
Представницька палата складається з 42 членів, дві третини яких обирається на території Федерації Боснії та Герцеговини, а одна третина — на території Республіки Сербської.

Палата народів складається з 15 делегатів: дві третини — з Федерації Боснії та Герцеговини (5 хорватів та 5 боснійців), і одна третина — з Республіки Сербської (5 сербів).

Виконавча влада

Функцію колективного керівника країни виконує Президія Боснії та Герцеговини, яка складається з трьох членів: боснійця, хорвата та серба. Члени Президії обираються прямими виборами: на території Федерації Боснії та Герцеговини — представники хорватів та боснійців, а на території Республіки Сербської — сербів. Термін їхнього мандату складає 4 роки. Головуючий Президії міняється кожні вісім місяців. До компетенції Президії БіГ відносяться питання пов’язані із зовнішньою політикою, призначенням послів та інших міжнародних представників від країни, представленням Парламенту пропозицій про бюджет тощо.

Функцію уряду виконує Рада міністрів БіГ. Високий представник міжнародного товариства після загальних виборів у БіГ, які відбулися в жовтні 2002 року, прийняв рішення про новий устрій Ради міністрів. Згідно з ним Рада міністрів складається з 9 членів: головуючого, двох його замісників, які одночасно виконують функцію міністрів, та ще шістьох міністрів. Мандат головуючого та членів Ради міністрів — 4 роки. Кожен міністр має свого замісника, крім того була введена і посада секретаря міністерства. Розподіл цих функцій виконується за національним критерієм, що пояснюється представленням більшої кількості народів в уряді.

Відповідно до Закону про міністерства та інші органи управління, БіГ має 9 міністерств: Міністерство закордонних справ, Міністерство зовнішньої торгівлі та економічних зв’язків, Міністерство цивільних відносин (Міністерство у справах громадян), Міністерство фінансів, Міністерство з питань захисту прав людини та біженців, Міністерство юстиції, Міністерство транспорту та зв’язку, Міністерство безпеки, Міністерство оборони.
Президія БіГ призначає головуючого Ради міністрів, який приступає до виконання своїх обов’язків після того, як Представницька палата Парламентарної скупщини БіГ підтвердить його призначення. Головуючий пропонує імена кандидатів на функцію міністрів, а Представницька палата їх утверджує.

Судова влада

Судова влада у БіГ має таку структуру:

Роль міжнародного товариства

Бюро високого представника міжнародного товариства — це провідна міжнародна цивільна агенція у Боснії та Герцеговині. Дейтонською угодою було передбачено функцію Високого представника, який повинен спостерігати за виконанням її цивільного аспекту. Він є найвищим авторитетом, якщо йдеться про інтерпретацію Угоди.

Високий представник має повноваження приймати закони, якщо вважає, що це необхідно; змінювати офіційних осіб, які виконують обструкцію та координують діяльність інших міжнародних організацій.

З лютого 2006 року ця посада може називатися високим або спеціальним представником ЄС.

Основні політичні партії: