Obrazovanje

U Bosni i Hercegovini postoje dva entiteta: Federacija BiH i Republika Srpska. U okviru Federacije BiH nalazi se deset kantona. Svaki kanton ima kantonalno ministarstvo obrazovanja (prosvete) i kantonalni pedagoški zavod. Na nivou entiteta takođe postoje ministarstva obrazovanja: u Republici Srpskoj to je Ministarstvo prosvjete, a u Federaciji BiH je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Na nivou BiH ne postoji ministarstvo prosvjete.

U BiH obrazovanje se odviija po tri nastavna plana i programa. U Republici Srpskoj osnovno i srednje obrazovanje je jedinstveno. U svim osnovnim školama nastava se odvija po jednom zajedničkom nastavnom planu i programu. U Federaciji BiH nastava se realizuje na osnovu dva nastavna plana i programa. Dakle, svaki od konstitutivnih naroda ima svoj nastavni plan i program po kojem se obrazuju učenici osnovnih i srednjih škola.

Od 2001. do 2005. godine u BiH je bio realizovan projekat „Modernizacija osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja“ pod rukovodstvom EC-TEAR-a. Modernizacija se odnosi na nastavne planove i programe, stručno usavršavanje nastavnika, inkluziju učenika sa posebnim potrebama, odnosno učenika-povratika, menadžment u školi i pravni okvir.

U Republici Srpskoj postoje šest osnovnih škola koje imaju status oglednih škola. One rade po jednom redukovnom nastavnom planu i programu koji se realizuju primjenom modernih interaktivnih metoda učenja. Na početku rada svi nastavnici su imali intenzivnu obuku u primjeni interaktivnih metoda učenja.

Državni univerziteti:

- Univerzitet u Srajеvu.
Članice univerziteta: Akademija likovnih umjetnosti, Akademija scenskih umjetnosti, arhitektonski, ekonomski, elektrotehnički, farmaceutski, filozofski, građevinski, mašinski, medicinski, poljoprivredni, pravni, prirodno-matematički, stomatološki, šumarski, veterinarski fakulteti, fakultet kriminalističkih nauka, političkih nauka, sporta i tjelesnog odgoja, fakultet za saobraćaj i komunikacije, muzička akademija, pedagoška akademija, visoka zdravstvena škola.
Ostale članice: klinički centar Univerziteta, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.
Pridružene članice: Fakultet islamskih nauka, Institut za historiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Orijentalni institut, Studentski Centar Sarajevo.
Univerzitetski centri: Univerzitetski Tele-Informatički Centar (UTIC), Centar za ljudska prava (HRC), Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.
- Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
Članice univerziteta: Akademija likovnih umjetnosti, muzička akademija, bogoslovski, elektrotehnički, filozofski, mašinski, medicinski, pedagoški, poljoprivredni, pravni, saobraćajno-tehnički, stomatološki, tehnološki i ekonomski (Pale, Brčko) fakulteti, fakultet fizičke kulture, vanjske trgovine, fakultet za proizvodnju i menadžment.
- Univerzitet u Banja Luci.
Članice univerziteta: elektrotehnički, tehnološki, mašinski, pravni, ekonomski, medicinski, poljoprivredni, šumarski, filozofski, arhitektonsko građevinski, prirodno-matematički fakulteti, Akademija umjetnosti, fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
- Univerzitet u Mostaru.
Članice univerziteta: agronomski, ekonomski, pravni, filozofski, građevinski, medicinski fakulteti, fakulteti prirodno-matematičkih i odgojnih nauka, mašinstva i računarstva, visoka zdravstvena škola, Akademija likovnih umjetnosti.
- Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Članice univerziteta: fakulteti humanističkih nauka, informacijskih tehnologija, fakultet za poslovni menadžment, agromediteranski, građevinski, mašinski, nastavnički, pravni fakulteti.
- Univerzitet u Zenici.
Članice univerziteta: fakultet za metalurgiju i materijale, mašinski, pedagoški, ekonomski, pravni, zdravstveni fakulteti i islamski pedagoški fakultet.
- Univerzitet u Bihaću.
Članice univerziteta: visoka zdravstvena škola, biotehnički, tehnički, ekonomski, pravni, pedagoški fakulteti i islamski pedagoški fakultet.
- Univerzitet u Tuzli.
Članice univerziteta: fakultet za tjelesni odgoj i sport, tehnološki, edukacijsko-rehabilitacijski, ekonomski, elektrotehnički, farmaceutski, filozofski, mašinski, medicinski, pravni, prirodno-matematički, rudarsko-geološko-građevinski fakulteti, Akademija dramskih umjetnosti.
- Univerzitet u Travniku.

Privatni (uključujući samostalne) fakultete i koledže: Međunarodni univerzitet u Sarajevu, Škola nauke i tehnologije u Sarajevu, Međunarodni univerzitet „Philip Noel Baker“ u Sarajevu, Fakultet javne uprave u Sarajevu, Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Tuzla), Visoka škola Komunikološki koledž u Banja Luci Kapa Fi, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, Panevropski univerzitet ApeiroN u Banja Luci, Koledž u Banja Luci, Koledž za primjenjene i pravne nauke „Prometej“ u Banja Luci, Univerzitet Slobomir P u Doboju i Bijeljini, Koledž za informatiku i menadžment Janjoš u Prijedoru, Univerzitet Sinergija u Bijeljini, Otvoreni univerzitet ApeiroN u Travniku, Koledž za poslovni menadžment „PRIMUS“ u Bosanskoj Gradiški.