Drugi svjetski rat

Nakon raspada Jugoslavije (1941. g.), BiH podpada pod vlast NDH (Nezavisne Države Hrvatske) na demarkacionoj liniji između italjijanske i njemaćke okupacione zone. Tokom II svjetskog rata u BiH se javlja jak antifašistički pokret. U novembru 1943., Zemaljsko Antifašističko Viječe Narodnog Oslobođenja BiH (ZAVNOBIH) je donijelo odluku kojom se potvrđuju granice BiH. Prema odlukama sa prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, BiH je kao nedjeljiva cijelina, ravnopravnih naroda koji u njoj žive. U Jugoslovenskoj federaciji, BiH je bila jedina republika koja je bila definirana na osnovu svog istorijskog postojanja (za razliku od drugih koje su predstavljale uglavnom novouspostavljene nacionalne zajednice).