Pomoć za stanovništvo poplavljenih područja u BiH

Finansijska pomoć stanovništvu područja pogođenjih poplavama može se uplatiti na sljedeće donatorske račune:

Crveni krst Republike Srpske:

Crveni križ/krst Federacije BiH:

Prikupljanje nefinansijske pomoći (odjeća, hrana, voda, higijenski paketi i sl.) se vrši isključivo preko mjesno nadležnih organizacija Crvenog krsta/križa i Civilne zaštite. Sugerišemo sa sve zainteresovane za doniranje pomoći uputite na entiteske organizacije Crvenog ksrta/križa kako bi lično dogovorili doniranje paketa. Kontakt telefoni su: