Saopštenja

5 novembar 2013
Preliminarni rezultati: u BiH popisana 3.791.662 lica