7 maj 2013

BiH dobila 78 miliona KM kredita MMF

Izvršni odbor direktora MMF odobrio je uplatu za BiH od 78 miliona KM tranše u sklopu dogovorenog standbaj aranžmana.

Ovaj novac biće raspoređen između entiteta - dvije trećine FBiH, a trećina Republici Srpskoj. Ovom uplatom obezbijeđena je fiskalna stabilnost BiH i entiteta. Direktori MMF-a odobrili su ovu tranšu nakon provedenih mjera dogovorenih u sklopu standbaj aranžmana sa institucijama BiH od kojih je najznačajnija bila usvajanje Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boračkih kategorija koji je Parlament FBiH usvojio na posljednjem zasjedanju.

Uplatom sredstava MMF-a otvorena su vrata federalnog budžeta ka 58 miliona KM koje je Evropska komisija predvidjela kao pomoć FBiH.

Novac iz stendbaj - aranžmana za BiH može već danas biti na računu, rekli su u Ministarstvu finansija i trezora ВіН.

http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=86813