17 maj 2013

Bosna i Hercegovina pristupila Evropskoj konvenciji o razmjeni informacija o stranom pravu sa Dodatnim protokolom

Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope ambasador Almir Šahović potpisao je u ime Bosne i Hercegovine, 17. maja 2013. godine, u prisustvu zamjenice generalnog sekretara Vijeća Evrope Gabrielle Battaini-Dragoni, Evropsku konvenciju o razmjeni informacija o stranom pravu, sa Dodatnim protokolom.

Ambasador Šahović je tom prilikom zamjenici generalnog sekretara Battaini-Dragoni zvanično uručio i Instrument o ratifikaciji od strane BiH pomenute međunarodne konvencije i njenog dodatnog protokola.

Zamjenica generalnog sekretara Battaini-Dragoni je nakon potpisivanja izrazila zadovoljstvo zbog pristupanja BiH Evropskoj konvenciji o razmjeni informacija o stranom pravu.

Bosna i Hercegovina je na ovaj način postala 41 zemlja - ugovorna strana pomenute konvencije i njenog dodatnog protokola, koji omogućavaju razmjenu informacija iz domena građanskog, trgovačkog i krivičnog prava.

http://www.mfa.ba/aktuelnosti/iz_dkp_i_misija/default.aspx?id=24329&template_id=16&pageIndex=1