23 oktobar 2013

Od 2. do 10. novembra kontrolni popis

U BiH će od 2. do 10. novembra biti održan kontrolni popis na osnovu kojeg će biti ocijenjena pouzdanost rezultata popisa stanovništva BiH, saopšteno je danas iz Agencije za statistiku BiH.

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provešće postpopisnu anketu ili kontrolni popis u 107 opština u BiH, u oko 16.000 domaćinstava, odnosno sa oko 50.000 lica.

Riječ je o ponovnom popisivanju jedinica popisa u 240 popisnih krugova, a na poslovima provođenja kontrolnog popisa biće angažovano više od 800 lica, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Uzorak popisnih krugova se bira iz baze na slučajan način, tako da bude reprezentativan na nivou BiH, entiteta/Distrikta Brčko BiH i gradskih i ruralnih područja.

Upitnici za popstpopisnu anketu će biti slični onima iz popisa, ali znatno kraći jer neće sadržavati sva pitanja iz popisa.

Osim članova popisnih komisija lokalne samouprave, radiće 240 kontrolora i 40 rezervnih, 120 opštinskih/gradskih instruktora i 20 rezervnih, 16 entitetskih i 40 državnih instruktora.

Agecnija za statistiku BiH birala je kontrolore i opštinske/gradske instruktore sa liste kandidata koje su predložile i dostavile popisne komisije lokalne samouprave i entitetski zavodi za statistiku.

Kontrolori su birani iz redova popisivača koji su dobili najbolje ocjene tokom rada na popisu, a po istom principu su birani i opštinski/gradski instruktori.

Državni instruktori će tokom vikenda održati obuku za članove popisnih komisija lokalne samouprave, a od 28. do 30. oktobra i za kontrolore i opšinske/gradske instruktore.

http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=98643