20 decembar 2016

Ambasador Bosne i Hercegovine u Mađarskoj (nerezidentno pokriva Ukrajinu) Aleksandar Dragičević je posjetio Počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Ukrajini

Аmbasador Bosne i Hercegovine za Ukrajinu sa sjedištem u Budimpešti Aleksandar Dragičević posjetio je 20. decembra 2016. godine Počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Ukrajini sa sjedištem u Kijevu i imao sastanak sa Počasnim konzulom Bosne i Hercegovine u Ukrajini Andrijem Vasiljkovskim.

Nakon ceremonije pozdravljanja Ambasador Aleksandar Dragičević je održao razgovor sa Počasnim konzulom Bosne i Hercegovine u Ukrajini Andrijem Vasiljkovskim. Tokom sastanka su razgovarali o budućoj saradnji između Ambasade Bosne i Hercegovine u Mađarskoj (nerezidentno pokriva Ukrajinu) i Počasnim koznzulatom Bosne i Hercegovine u Ukrajini, o funksionisanju institucije u Ukrajini.

Ambasador Aleksandar Dragičević je naglasio da saradnja između Ambasade Bosne i Hercegovine u Mađarskoj (nerezidentno pokriva Ukrajinu) i Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Ukrajini mora da se poboljša. Uvjeren je da Počasni konzul Bosne i Hercegovine u Ukrajini Andrij Vasiljkovskij, obzirom na svoju poziciju, iskustvo i ugled koji ima u poslovnim i političkim krugovima u Kijevu, može učiniti mnogo oblasti ekonomske i privredne saradnje između dvije zemlje.

Počasni konzul Bosne i Hercegovine u Ukrajini Andrij Vasiljkovskij je predložio organizovati Okrugli sto u Kijevu, gdje će učestvovati sve zainteresovane i gdje će se održati promocija perspektivnih pravaca za razvoj bilateralne saradnje između Ukrajine i Bosne i Herecgovine.

Takođe su dogovorene redovne konsultacije Ambasade Bosne i Hercegovine u Mađarskoj (nerezidentno pokriva Ukrajinu) i Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Ukrajini jednom godišnje.