Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o uslovima uzajamnog putovanja državljana stupio je na snagu 27. novembra 2011. godine.

Sporazumom se utvrđuje pravo na ulazak, izlazak, tranzit preko i boravak bez viza državljana Ukrajine i Bosne i Hercegovine na teritoriju druge Ugovorne strane, u periodu koji ne prelazi 30 (trideset) dana u okviru perioda od dva mjeseca, od datuma prvog ulaska.

Navedeni režim se odnosi na nosioce važećih pasoša, dječijih putnih dokumenata, pomorskih knjižica i putnih-identifikacionih dokumenata koji služe samo za povratak.

Informacije o izdavanju viza za BiH možete dobiti u Ambasadi BiH u Mađarskoj, Budimpešta.

Počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Ukrajini ne obavlja konzularne usluge izdavanja viza.

Informacije o ulasku i boravku stranaca u Bosni i Hercegovini i linkovi na kojima se mogu preuzeti potrebni obrasci, nalaze se na web stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH, te na web stranici Službe za poslove sa stranicima Bosne i Hercegovine.

Adresa i osoblje Ambasade:

Verseghy Ferencu 4., 1026 Budapest, Hungary
Теl.: + (361) 212-01-06, 212-01-07
Fаks: + (361) 212-01-09
e-mail: bihambud@invitel.hu

Nj. E. Aleksandar Dragičević, ambasador
Zvonimir Strujić, savjetnik

Konzularno odjeljenje:

Emir Vladavić, I sekretar – šef Konzularnog odjeljenja
Mugdim Sofić, drugi konzularni radnik

Radno vrijeme: ponedeljak – petak od 09:00 do 17:00
Rad sa strankama: ponedeljak — petak od 09:30 dо 12:30