Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina se nalazi u središnjem dijelu Balkanskog poluotoka. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, a na istoku i jugu sa Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima mali izlaz na more.

Neovisnost Bosna i Hercegovina je stekla 1.ožujka 1992. godine nakon odluke građana BiH referendumom o samoopredjeljenju. Bosna i Hercegovina se administrativno dijeli na Federaciju Bosne i Hercegovine (51%) i Republiku Srpsku (49%). Federacija BiH se dijeli na 10 kantona a kantoni na općine. Republika Srpska administrativno se dijeli na općine. Teritorij Brčkog koji je bio pod arbitražom, nije pripao ni Federaciji BiH ni Republici Srpskoj, već je odlukom Arbitražne Komisije za Brčko stavljen pod upravu države Bosne i Hercegovine kao zaseban distrikt.

Bosna i Hercegovina se sastoji od četiri velike geografske cjeline. Srednja Bosna (12920 km2, 1249000 stanovnika) zahvaća planinski srednjobosanski prostor; to je najrazvijeniji dio države koji je od najstarijih vremena raskršće i stjecište različitih utjecaja i interesa susjednih peripanonskih, krških i submediteranskih krajeva. Bosansko-hercegovački visoki krš (11842 km2, 325000 stanovnika) obuhvaća planinsko-krški prostor zapadne Bosne i Hercegovine; to je najslabije naseljen i najsiromašniji dio države - samo je 9% površine obradivo, a u gradovima živi manje od 30% stanovnika. Mediteranska regija, tzv. Niska Hercegovina (5399 km2, 296000 stanovnika) najmanja je geografska cjelina Bosne i Hercegovine, to je zagorski prostor srednjeg primorja.