Pomoć za stanovništvo poplavljenih područja u BiH

Financijska pomoć stanovništvu područja pogođenjih poplavama može se uplatiti na sljedeće donatorske račune:

Crveni križ Republike Srpske:

Crveni križ/krst Federacije BiH:

Prikupljanje nefinancijske pomoći (odjeća, hrana, voda, higijenski paketi i sl.) se vrši isključivo preko mjesno nadležnih organizacija Crvenog križa/križa i Civilne zaštite. Sugeriramo sa sve zainteresirane za doniranje pomoći uputite na entiteske organizacije Crvenog ksrta/križa kako bi osobno dogovorili doniranje paketa. Kontakt telefoni su: