7 svibanj 2013

BiH dobila 78 milijuna KM kredita MMF

Izvršni odbor direktora MMF odobrio je uplatu za BiH od 78 milijuna KM tranše u sklopu dogovorenog standbaj aranžmana.

Ovaj novac bit će raspoređen između entiteta - dvije trećine FBiH, a trećina Republici Srpskoj. Ovom uplatom osigurana je fiskalna stabilnost BiH i entiteta. Direktori MMF-a odobrili su ovu tranšu nakon provedenih mjera dogovorenih u sklopu standbaj aranžmana sa institucijama BiH od kojih je najznačajnija bila usvajanje Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju boračkih kategorija koji je Parlament FBiH usvojio na posljednjem zasjedanju.

Uplatom sredstava MMF-a otvorena su vrata federalnog proračuna ka 58 milijuna KM koje je Europska komisija predvidjela kao pomoć FBiH.

Novac iz stendbaj - aranžmana za BiH može već danas biti na računu, rekli su u Ministarstvu financija i trezora BiH.

http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=86813