18 rujan 2013

BiH ima najmanji javni dug na Balkanu

Posljednjih godina zbog duboke ekonomske krize s kojom se suočavaju, zemlje Balkana se sve više zadužuju kako bi uspjele održati kakvu-takvu ekonomsku stabilnost i blagostanje svojih građana. Međutim, mnoge procjene govore da se čitav region već sada nalazi u velikom dužničkom ropstvu.

Prema podacima Ministarstva financija i trezora BiH, javni dug BiH je do 31. prosinca prošle godine iznosio oko 5,3 milijarde eura, od čega je inozemni dug oko 7,1 milijardi ili 68,15 posto, a unutarnji oko 3,3 milijarde KM ili 31,85 posto. U ukupnom iznosu javne zaduženosti, FBiH participira sa 57,74 posto.

http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=96106