10 studeni 2010

Bosna i Hercegovina izabrana za predsjedavajuću PrepComa Organizacije za zabranu nuklearnih proba (CTBTO) za 2011. godinu

Bosna i Hercegovina je na 35. zasjedanju PrepComa Organizacije za zabranu nuklearnih proba (CTBTO) 9. studenog 2010. godine u Beču, aklamacijom izabrana za predsjedavajuću ovog tijela za 2011. godinu.

Na ovaj način, nakon uspješno okončanog jednogodišnjeg mandata u svojstvu potpredsjedavajuće, Bosna i Hercegovina nastavlja kontinuirano doprinositi borbi protiv proliferacije nuklearnog i oružja za masovno uništenje u svijetu, a što je jedno od opredjeljenja BiH iznesenih u govoru ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja na Ministarskoj konferenciji CTBTO-a u Njujorku kolovoza ove godine.

CTBTO je organizacija zadužena za provedbu Općeg sporazuma za zabranu nuklearnih proba koji su do sada potpisale 182, a ratificirale 153 zemlje. Da bi Sporazum stupio na snagu potrebno je da ga ratificiraju još 9 država pobrojanih u Aneksu II. BiH je ratificirala Sporazum 2006. godine i od tada aktivno sudjeluje u radu Organizacije za njegovu provedbu, poglavito PrepComa kao njezinog izvršnog organa.

Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima u Beču veleposlanik Igor Davidović preuzet će predsjedanje PrepComom 1. siječnja 2011. godine od svog južnoafričkog kolege.

http://www.mfa.ba/aktuelnosti/saopstenja/default.aspx?id=17621&pageIndex=1