21 prosinac 2010

Potpisan memorandum: BiH u programu Europske unije »Kultura« 2007-2013.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović i generalni direktor Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Jan Truszczynski potpisali su u Bruxellesu Memorandum o pristupanju BiH programu EU "Kultura" (2007-2013.).

Za programsko razdoblje 2007-2013. ukupni programski proračun iznosi 400 milijuna eura.

Memorandum će se primjenjivati od 1. siječnja 2011., a za članstvo u programu BiH je obvezna plaćati članarinu u godišnjem iznosu od 50.000 eura.

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju BiH će steći prava na korištenje sredstava EU u oblasti kulture, kao i sve druge zemlje članice Programa "Kultura" (zemlje EU te Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Hrvatska, Srbija, Makedonija i Crna Gora).

Nović je podsjetio da je proces pristupa programu vođen na temelju iskazanog interesa Vijeća ministara BiH o pristupanju BiH ovom programu još iz prosinca 2008.

Ovo je drugi program Europske unije kojem pristupa BiH. Do sada je BiH pristupila jedino programu EU za znanost i istraživanje tj. Okvirnom programu 7 (FP7).

http://www.rtvfbih.ba/loc/template.wbsp?wbf_id=38