Функције Почасног конзула у Украјини

Пажња! Почасни конзулат се НЕ бави издавањем виза.To ради Амбасада Босне и Херцеговине у Будимпешти (Република Мађарска).