Економска област

Паралелно са процесом реконструкције, Босна и Херцеговина се налази у фази позитивног економског развоја и економске стабилности. На пет одржаних донаторских конференција, међународна заједница – земље и међународне организације, пријатељи БиХ – обавезале су се да донирају 5,582 милијарде USD за реконструкцију БиХ. Највећи донатори за реконструкцију БиХ су Европска унија (ЕУ), Светска банка, САД, Јапан и исламске земље.

У досадашњем процесу реконструкције обновљена је, готово, сва главна инфраструктура, велики број стамбених објеката, а створени су и реални увети за пословна улагања и развитак економије.

Поред физичке реконструкције, Босна и Херцеговина завршава и процес реформи у домену правног система и монетарне политике, чиме ће додатно бити побољшани увети за страна улагања у ту земљу. Тако, БиХ данас има веома стабилну и конвертибилну валуту, потпуно везану за EURO. Валута БиХ, конвертибилна марка (КМ) једна је од најстабилнијих националних валута у јегоисточној Европи.

Босна и Херцеговина је пуноправна чланица Светске Банке и Међународног Монетарног Фонда. У новембру 2005. године, ова земља је отпочела преговоре о Споразуму о стабилизацији и придруживању са Европском Унијом. Технички део преговора је успешно завршен, и Босна и Херцеговина је потписала овај Споразум 2008. године.

Крајем 2006. године, Босна и Херцеговина је ушла у Програм НАТО – Партнерствоза Мир, са реалним претпоставкама за пуноправно чланство у НАТО 2008. или 2010. године.

Такође, Босна и Херцеговина је у децембру 2006. године постала чланица CEFTA-e (Зона слободне трговине у Централној Европи).

Већ у 2000. години стопа развоја постала је двоцифрена. Инфлација је под контролом, и не прелази стопу инфлације у Европској Унији.

Главни сектори, у којима се остварује економски раст, су услуге и лака индустрија, са малим и средњим предузећима на челу тог процеса. Долазак у Босну и Херцеговину све већег броја страних улагача, међу којима и неки од светских лидера у одређеним областима, као и све изразитији развој туризма, значајно утичу на даљи економски раст земље.

Пут, који је Босна и Херцеговина прошла у претходном периоду све више приближава пуноправном чланству у евроатлантским интеграцијама, најбоље говори о стабилности и економској сигурности коју је Босна и Херцеговина успела да оствари. То је и најбоља потврда о озбољности Босне и Херцеговине, као поузданог привредног партнера и интересантне дестинације за улагања.

Економска дипломатија

Одсек за Економску дипломатију Министарства спољних послова Босне и Херцеговине координира активности дипломатско конзуларних представништава Босне и Херцеговине, у домену привредене презентације Босне и Херецговине у свету.

Главни задатак Одсека за Економску дипломатију су активности на привлачењу страних улагања у привреду Босне и Херцеговине и отварање нових тржишта за привреднике из ове земље.

Одсек за Економску дипломатију континуирано врши анализу економских информација ДКП-а Босне и Херцеговине, те на основу тога израђује и предлаже стратегију привредних наступа Босне и Херцеговине у одређеним земљама.

Одсек за Економску дипломатију, такође, редовно обједињује информације о потребама/упитима за сарадњу које појединачни страни привредни субјекти достављају у ДКП-е Босне и Херцеговине, те о истим директно или путем надлежних босанскохерцеговачких институција обавештава потенцијалне привредне партнере из БиХ.

У својим активностима овај Одсек уско сарађује са надлежним дирекцијама Министарства на спољну трговину и економске односе БиХ, као и са Агенцијом за промоцију страних улагања у БиХ (FIPA) и Привредном комором Босне и Херцеговине.

Предности улагања и пословања са Босном и Херцеговином

Сарајево се све више профилира као један од најзначајнијих конгресних и зимско туристичких центара Југоисточне Европе.

Тражење пословног партнера у Босни и Херцеговини

Сарадња са Босном и Херцеговином може да буде доста интересантна у следећим областима: аутомобилска индустрија и производња компоненти за аутомобиле, дрвна индустрија, грађевинарство и грађевинска индустрија, хемијска и фармацеутска индустрија, метално-машинска индустрија, текстилна кожарска индустрија, пољопривредно прехрамбена индустрија, војна индустрија, графичка индустрија и т.д.

Службено путовање у Босну и Херцеговину

За пословне људе велики је изазов босанско-херцеговачка отворена економија и њена спремност за свеколику међународну пословну сарадњу.

У босни и Херцеговини ћете затећи у потпуности прихваћену савремену пословну културу. У протеклој деценији пословна заједница је, захваљујући присутству многих међународних агенција, страних инвестора и програма техничке помоћи, у великој мери прихватила принципе најмодерније пословне праксе.

Са пословним саговорницима у Босни и Херцеговини ћете комуницирати професионално, савременим пословним језиком и савременом електронском технологијом.

Главни потицај Вашој одлуци да пословно посетите Босну и Херцеговину треба да препознате у мотивираној, квалитетној и високо едуцираној радној снази, ниским трошковима пословања, добрим везама са регионалним тржиштима, као и у њеним природним лепотама, културно-историјским споменицима и људима великог и отвореног срца.

Иако географски мала, Босна и Херцеговина је изузетно лепа земља, где се посетилац сусреће са низом природних лепота, култура и традиција. То је место где се сусрећу западна и источна цивилизација доносећи свака своје особености које су уградили у данашњу босанско-херцеговачки мозаик богатства различитости. Због свега овога БиХ је идеална дестинација за Ваше пословно путовање, организацију Вашег конгреса или учешће на једном од бројних сајмова које организира FIPA или Привредна комора БиХ.