Образовање

У Босни и Херцеговини постоје два ентитета: Федерација БиХ и Република Српска. У оквиру Фередације БиХ налази се десет кантона. Сваки кантон има кантонално министарство образовања (просвете) и кантонални педагошки завод. На нивоу ентитета такође постоје министарства образовања: у Републици Српској то је Министарство просвете, а у Федерацији БиХ је Министарство образовања, науке, културе и спорта. На нивоу БиХ не постоји министарство просвете.

У БиХ образовање се одвија по три наставна плана и програма. У Републици Српској основно и средње образовање је јединствено. У свим основним школама настава се одвија по једном заједничком наставном плану и програму. У Федерацији БиХ настава се реализује на основу два наставна плана и програма. Дакле, сваки од конститутивних народа има свој наставни план и програм по којем се образују ученици основних и средњих школа.

Од 2001. дo 2005. године у БиХ је био реализован пројекат „Модернизација основног и општег средњег образовања“ под руководством EC-TEAR-a. Модернизација се односи на наставне планове и програме, стручно усавршавање наставника, инклузију ученика са посебним потребама, односно ученика-повратника, менаџмент у школи и правни оквир.

У Републици Српској постоје шест основних школа које имају статус огледних школа. Оне раде по једном редуковом наставном плану и програму који се реалузују применом модерних интерактивних метода учења. На почетку рада сви наставници су имали интензивну обуку у примени интерактивних метода учења.

Државни универзитети:

- Универзитет у Сарајеву
Чланице универзитета: Академија ликовних уметности, Академија сценских уметности, архитектонски, економски, електротехнички, фармацеутски, филозофски, грађевински, машински, медецински, пољопривредни, правни, природно-математички, стоматолошки, шумарски, ветеринарски факултети, факултет криминалистичких наука, политичких наука, спорта и телесног одгоја, факултет за саобраћај и комуникације, музичка академија, педагошка академија, висока здравствена школа.
Остале чланице : клинички центар Универзитета, Национална и универзитетска библиотека БиХ.
Придружене чланице: Факултет исламских наука, Институт за историју, Институт за истраживање злочина против човечности и међународног права, Институт за генетичко инжењерство и биотехнологију, Оријентални институт, Студентски Центар Сарајево.
Универзитетски центри: Универзитетски Теле-Информатички Центар (UTIC), Центар за људска права (HRC), Центар за интердисциплинарне постдипломске студије Универзитета у Сарајеву.

- Универзитет у Источном Сарајеву
Чланице универзитета: Академија ликовних уметности, музичка академија, богословски, електротехнички, филозофски, машински, медицински, педагошки, пољопривредни, правни, саобраћајно-технички, стоматолошки, технолошки и економски (Пале, Брчко) факултети, факултет физичке културе, спољне трговине, факултет за производњу и менаџмент.

- Универзитет у Бања Луци
Чланице универзитета: електротехнички, технолошки, машински, правни, економски, медицински, пољопривредни, шумарски, филозофски, архитектонско грађевински, природно-математички факултети, Академија уметности, факултет физичког васпитања и спорта.

- Универзитет у Мостару
Чланице универзитета: агрономски, економски, правни, филозофски, грађевински, медицински факултети, факултет природно-математечких и одгојних наука, машинства и рачунарства, висока здравствена школа, Академија ликовних уметности.

- Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару
Чланице универзитета: факултети хуманистичких наука, информацијских технологија, факултет за пословни менаџмент, агромедитерански, грађевински, машински, наставнички, правни факултети.

- Универзитет у Зеници
Чланице универзитета: факултет за металургију и материјале, машински, педагошки, економски, правни, здравствени факултети и исламски педагошки факултет.

- Универзитет у Бихаћу
Чланице универзитета: висока здравствена школа, биотехнички, технички, економски, правни, педагошки факултети и исламски педагошки факултет.

- Универзитет у Тузли
Чланице универзитета: факултет за телесни одгој и спорт, технолошки, едукацијски-рехабилитацијски, економски, електротехнички, фармацеутски, филизофски, машински, медицински, правни, природно-математички, рударско-геолошко-грађевински факултети, Академија драмских уметности.

- Универзитет у Травнику

Приватни (укључујући самосталне) факултете и колеџе: Међународни универзитет у Сарајеву, Школа науке и технологије у Сарајеву, Meђународни универзитет „Philip Noel Baker“ у Сарајеву, Факултет јавне управе у Сарајеву, Aмерички универзитет у Босни и Херцеговини (Сарајево и Тузла), Висока школа Koмуниколошки колеџ у Бања Луци Kapa Fi, Универзитет за пословни инжењеринг и манаџмент у Бања Луци, Пaневропски универзитет ApeiroN у Бања Луци, Koлеџ у Бања Луци, Koлеџ за примењене и правне науке „Прометеј“ у Бања Луци, Универзитет Слобомир П у Добоју и Бијелини, Koлеџ за информатику и менаџмент Јанош у Приједору, Универзитет Синергија у Бијелини, Oтворени универзитет ApeiroN у Травнику, Koлеџ зa пословни менаџмент „ПРИМУС“ у Босанској Градишки.