Информациони приручник

Босна и Херцеговина представља веома занимљиву туристичку дестинацију, што је резултат географског положаја, изузетних природних лепота, културно-историјских вредности о погодних климатских услова.на њеном подручју вековима су се укрштале различите културе, религије и традиције. Што даје додатну вредност креирању специфичног туристичког производа и обогаћује понуду.

У Босни и Херцеговини „Mрежа БиХ“ заузима основно место између информационих приручника. Информација се штампа у њему на 40 језика. Овде можете наћи списак предузећа и организација, радија и ТВ, податке о градовима, регионима, моди, новине политике, културе и спорта, просвете, музике и т.д.

122 — Полиција
123 — Ватрогасци
124 — Хитна помоћ
1282 — Помоћ на путу и стање на путевима
1201 — Међународни оператер
1183 — Међународне телефонске информације
1182 — Домаће телефонске информације
125 — Taчно време