17 мај 2013

Босна и Херцеговина приступила Европској конвенцији о размени информација о страном праву са Додатним протоколом

Стални представник Босне и Херцеговине при Вијећу Европе амбасадор Алмир Шаховић потписао је у име Босне и Херцеговине, 17. маја 2013. године, у присуству заменице генералног секретара Савета Европе Габриелле Баттаини-Драгони, Европску конвенцију о размени информација о страном праву, са Додатним протоколом.

Амбасадор Шаховић је том приликом заменици генералног секретара Баттаини-Драгони званично уручио и Инструмент о ратификацији од стране БиХ поменуте међународне конвенције и њеног додатног протокола.

Заменица генералног секретара Баттаини-Драгони је након потписивања изразила задовољство због приступања БиХ Европској конвенцији о размени информација о страном праву.

Босна и Херцеговина је на овај начин постала 41 земља - уговорна страна поменуте конвенције и њеног додатног протокола, који омогућавају размену информација из домена грађанског, трговачког и кривичног права.

http://www.mfa.ba/aktuelnosti/iz_dkp_i_misija/default.aspx?id=24329&template_id=16&pageIndex=1