28 јун 2013

У мају 0,4 одсто мање незапослених

На евиденцијама завода и служби за запошљавање у БиХ 31. маја било је 547.325 лица, што је 0,4 одсто мање него у претходном месецу, саопштено је из Агенције за рад и запошљавање БиХ.

У Републици Српској незапосленост се смањила за 923 лица или 0,61 одсто, у ФБиХ за 1.268 лица или за 0,33 одсто, а у Брчко дистрикту за три лица или 0,02 одсто.

У структури лица која траже посао највише је квалификованих радника, њих 189.236 или 34,57 одсто, затим 158.848 или 29,02 одсто неквалификованих лица, а са средњом стручном спремом запослење тражи 139.233 лица или 25,44 одсто.

Посао тражи и 35.862 лица или 6,55 одсто који имају високу стручну спрему, са вишом стручном спремом је 7.651 или 1,4 одсто, полуквалификованих 11.002 или 2,01 одсто, висококвалификованих 3.728 или 0,68 одсто и 1.765 или 0,32 одсто са нижом стручном спремом.

У мају је укупно 12.787 лица брисано са евиденција служби запошљавања, а од тог броја 7.376 је запослено, док је за 5.738 лица престао радни однос.

Послодавци су у овом периоду пријавили потребе за запошљавањем 2.467 нових радника. Према подацима Агенције, у априлу је број запослених у правним лицима у БиХ износио 684.656, а од тога је 281.641 жена.

http://rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=90603