23 октобар 2013

Од 2. до 10. новембра контролни попис

У БиХ ће од 2. до 10. новембра бити одржан контролни попис на основу којег ће бити оцењена поузданост резултата пописа становништва БиХ, саопштено је данас из Агенције за статистику БиХ.

Агенција за статистику БиХ, у сарадњи са ентитетским заводима за статистику, провешће постпописну анкету или контролни попис у 107 општина у БиХ, у око 16.000 домаћинстава, односно са око 50.000 лица.

Реч је о поновном пописивању јединица пописа у 240 пописних кругова, а на пословима провођења контролног пописа биће ангажовано више од 800 лица, саопштено је из Агенције за статистику БиХ.

Узорак пописних кругова се бира из базе на случајан начин, тако да буде репрезентативан на нивоу БиХ, ентитета/Дистрикта Брчко БиХ и градских и руралних подручја.

Упитници за попстпописну анкету ће бити слични онима из пописа, али знатно краћи јер неће садржавати сва питања из пописа.

Осим чланова пописних комисија локалне самоуправе, радиће 240 контролора и 40 резервних, 120 општинских/градских инструктора и 20 резервних, 16 ентитетских и 40 државних инструктора.

Агецнија за статистику БиХ бирала је контролоре и општинске/градске инструкторе са листе кандидата које су предложиле и доставиле пописне комисије локалне самоуправе и ентитетски заводи за статистику.

Контролори су бирани из редова пописивача који су добили најбоље оцене током рада на попису, а по истом принципу су бирани и општински/градски инструктори.

Државни инструктори ће током викенда одржати обуку за чланове пописних комисија локалне самоуправе, а од 28. до 30. октобра и за контролоре и опшинске/градске инструкторе.

http://rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=98643