Споразум између Савета министара Босне и Херцеговине и Кабинета министара Украјине о условима узајамног путовања држављана ступио је на снагу 27. новембра 2011. године.

Споразумом се утврђује право на улазак, излазак, транзит преко и боравак без виза држављана Украјине и Босне и Херцеговине на територију друге Уговорне стране, у периоду које не прелази 30 (тридесет) дана унутар периода од два месеца, од датума првог уласка.

Наведени начин се односи на носиоце важећих пасоша, дечијих путних докумената, поморских књижица и путних-идентификационих докумената који служе само за повратак.

Информације о издавању виза за БиХ можете добити у Амбасади БиХ у Мађарској, Будимпешта.

Почасни конзулат Босне и Херцеговине у Украјини не обавља конзуларне услуге издавања виза.

Информације о уласку и боравку странаца у Босни и Херцеговини и линкови на којима се могу преузети потребни обрасци, налазе се на веб страници Министарства спољних послова БиХ, те на веб страници Службе за послове са страницима Босне и Херцеговине.

Адреса и особље Амбасаде:

Verseghy Ferencu 4., 1026 Budapest, Hungary
Тел .: + (361) 212-01-06, 212-01-07
Факс: + (361) 212-01-09
e-mail: bihambud@invitel.hu

Њ. Е. Александар Драгичевић, амбасадор
Звонимир Струјић, саветник

Конзуларно одељење

Емир Владавић, I секретар - шеф Конзуларног одељења
Мугдим Софић, други конзуларни радник

Радно време: понедељак - петак 09:00-17:00
Рад са странкама: понедељак - петак 09:30-12:30