Ambasador Bosne i Hercegovine u Mađarskoj (nerezidentno pokriva Ukrajinu) Aleksandar Dragičević je predao kopije akreditivnih pisama zameniku Ministra vanjskih poslova Ukrajine Vadimu Pristajku

Ambasador Bosne i Hercegovine u Mađarskoj (nerezidentno pokriva Ukrajinu) Aleksandar Dragičević je predao kopije akreditivnih pisama zameniku Ministra vanjskih poslova Ukrajine Vadimu Pristajku.
Vadim Pristajko je pozdravio Ambasadora Bosne i Hercegovine sa stupanjem u dužnost šefa diplomatske misije u Ukrajini i istakao spremnost Ukrajine za dalju saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, posebno u ekonomskoj i trgovinskoj oblastima.
Aleksandar Dragičević je istakao važnost dobrih međusobnih bilateralnih odnosa i potrebu boljeg razvoja političkih, ekonomskih i privrednih odnosa.

up