Други светски рат

Након распада Југославије (1941. г.), БиХ подпада под власт НДХ (Независне Државе Хрватске) на демаркационој линији између талијанске и немачке окупационе зоне. Током II светског рата у БиХ се јавља јак антифашистички покрет. У новембру 1943., Земаљско Антифашистичко Веће Народног Ослобођења БиХ (ЗАВНОБИХ) је донело одлуку којом се потврђују границе БиХ. Према одлукама са првог заседања ЗАВНОБИХ-а, БиХ је као недељива целина, равноправних народа који у њој живе. У Југословенској федерацији, БиХ је била једина република која је била дефинирана на основу свог историјског постојања (за разлику од других које су представљале углавном новоуспостављене националне заједнице).

up